Başvurunuzu bugün yapın

Başvuru Dilekçesi

TURAK ölçütlerine göre düzenlenip sıralanan “ön değerlendirme raporu”nun mavi klasör içine zımbalanarak yerleştirilmesi ve dilekçe örneğinde belirtilen “üst yazı”nın da eklenerek, 10x29x36 ebatında mavi renkli arşiv kutusu içine koyularak kargo ile TURAK adresine iletilmesi gerekmektedir.

Akreditasyon başvuru dilekçesi formatı aşağıda yer almaktadır.

2019 – 2020 Dönemi Turizm Programı Akreditasyon Başvuruları

Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar

2020-2021 dönemi değerlendirme döneminde TURAK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programlar 29 Şubat 2020 tarihine kadar, TURAK a başvuru yapmak zorundadır. 29 Şubat 2020 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2020-2021 döneminde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki turizm önlisans ve lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir. 

 • Başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
 • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları* için ayrı ayrı yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programların TURAK ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.

Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler

 • 29 Şubat 2020: Yükseköğretim kurumlarının 2020 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları TURAK’a bildirmesi için son tarih. Dikkat: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların ön lisans başvuru formu yüksek lisans programlarıyla ilgili başvuruların lisans programı başvuru formu doldurularak Turizm Akademisyenleri DerneğiTurizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar [email protected] adresine de gönderilmesi önerilir.
 • 31 Mart 2020: TURAK tarafından akreditasyon başvurusu yapılan programların değerlendirilmeye alınıp alınamayacaklarını, değerlendirmeye alınabilecek programlar için belirlenen toplam akreditasyon ücretini ve ödeme koşullarını kuruma bildirilmesi için son tarih.
 • 30 Nisan 2020 Kurumun akreditasyon talebi, TURAK’ın bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubunu TURAK’a göndermesi için son tarih.
 • 30 Temmuz 2020: Kurum akreditasyon talepleri kesinleşen programlarının her biri için TURAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir öz değerlendirme raporu hazırlayıp, her programa ilişkin öz değerlendirme raporunun ve eklerinin bir adet basılı kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını TURAK’a göndermesi için son tarih.
 • 31 Ağustos 2020: TURAK, öz değerlendirme raporlarının format uygunluğunu ve uygun olmayanlar için belirlenen hususların giderilmesini ilgili kuruma bildirilmesi için son tarih.
 • 15 Eylül 2020: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından TURAK’a ulaştırılması için son tarih.

Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimleri

Değerlendirme TürüNormal Öğretimİkinci Öğretim
Genel Değerlendirme (1)₺18.750 + KDV₺14.375 + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme (2)₺13.750 + KDV₺13.750 + KDV
Raporlarla Ara Değerlendirme (2)₺11.250 + KDV₺11.250 + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster (3)₺14.375 + KDV₺14.375 + KDV
Raporla Kanıt Göster (3)₺10.625 + KDV₺10.625 + KDV

Not: Türkiye dışından yapılan müracaatlarda akreditasyon bedelleri KKTC için %30, diğer ülkeler için %50 oranında yüksek tarife ile uygulanır.

Dikkat: 2019 – 2020 döneminde değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerini başvurularının kabulünden sonra TURAK tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak TURAK Ölçütleri

 • Genel ve Ara Değerlendirmesi yapılacak önlisans programlarının değerlendirmesinde TURAK Önlisans Programları Değerlendirme Ölçütleri kullanılacaktır.
 • Genel Değerlendirmesi yapılacak lisans programlarının değerlendirmesinde TURAK  Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri kullanılacaktır.
BAŞVURU