Kalite Politikamız

TUADER-TURAK olarak kalite politikamız aşağıdaki gibidir:  

 • Yönetim sistemimizin ve akreditasyon süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine odaklanmak,
 • Eğitim kurumları ile etik ilkeler çerçevesinde etkili iletişim kurmak,
 • Hizmet verilen kuruluşlar üzerinde değer artışı sağlayacak etkiler bırakmak,
 • Çözüm odaklı yaklaşımla hizmet verilen eğitim kurumlarında yüksek düzeyde memnuniyet sağlamak,
 • Paydaşlarımızın memnuniyet ve beklentilerini takip ederek azami düzeye çıkarmak için gereken tedbirleri almak ve paydaşlarla etkin bir işbirliği yapmak,
 • Kaliteli hizmet verebilmek için ihtiyaç duyulan altyapı ve personeli sağlamak,
 • İnsan kaynağını sürekli geliştirerek bilgi birikimi ve yetkinliği azami düzeylere çıkarmak ve uluslararası standartlarda hizmet sunmak,
 • Ekibimizin kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini yükseltmek, 
 • Kaynakları verimli kullanmak,
 • En iyi uygulama ve verimlilik iyileştirmelerini kuruluş içerisinde paylaşmak ve kalite kültürü yaratmak,
 • Tüm süreçlerde şeffaflığı esas almak.
Duyurular