Kalite Politikamız
TUADER_TURAK olarak kalite politikamız aşağıdaki gibidir:
 
·         Yönetim sistemimizin ve akreditasyon süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine odaklanmak,
·         Eğitim kurumları ile etik ilkeler çerçevesinde etkili iletişim kurmak,
·         Hizmet verilen kuruluşlar üzerinde değer artışı sağlayacak etkiler bırakmak, 
·         Çözüm odaklı yaklaşımla hizmet verilen eğitim kurumlarında yüksek düzeyde memnuniyet sağlamak,
·         Paydaşlarımızın memnuniyet ve beklentilerini takip ederek azami düzeye çıkarmak için gereken
tedbirleri almak ve paydaşlarla etkin bir işbirliği yapmak,
·         Kaliteli hizmet verebilmek için ihtiyaç duyulan altyapı ve personeli sağlamak,
·         İnsan kaynağını sürekli geliştirerek bilgi birikimi ve yetkinliği azami düzeylere çıkarmak ve 
uluslararası standartlarda hizmet sunmak,
·         Ekibimizin kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini yükseltmek,  
·         Kaynakları verimli kullanmak,
·         En iyi uygulama ve verimlilik iyileştirmelerini kuruluş içerisinde paylaşmak ve kalite 
kültürü yaratmak,
·         Tüm süreçlerde şeffaflığı esas almak.


Duyurular