03129262620
bilgi@turak.org
Turkish English
TARİH VE BEDELLER
Hoşgeldiniz :

2018-2019 DÖNEMİ TURİZM PROGRAMI AKREDİTASYON BAŞVURULARI

Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar

2018-2019 dönemi değerlendirme döneminde TURAK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programlar 31 Ocak 2019 Tarihine kadar, TURAK a başvuru yapmak zorundadır. 31 Ocak 2019 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2018-2019 döneminde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki turizm önlisans ve lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir. 

  • Başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
  • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları* için ayrı ayrı yapılmalıdır.
  • Kurumlar bu programların TURAK ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.

Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler

31 Ocak 2019: Yükseköğretim kurumlarının 2019 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları Turak’a bildirmesi için son tarih. Dikkat: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların ön lisans başvuru formu yüksek lisans programlarıyla ilgili başvuruların lisans programı başvuru formu doldurularak Turizm Akademisyenleri DerneğiTurizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar tuader.org@gmail.com adresine de gönderilmesi önerilir.

28 Şubat 2019: TURAK tarafından akreditasyon başvurusu yapılan programların değerlendirilmeye alınıp alınamayacaklarını, değerlendirmeye alınabilecek programlar için belirlenen toplam akreditasyon ücretini ve ödeme koşullarını kuruma bildirilmesi için son tarih.

31 Mart 2019: Kurumun akreditasyon talebi, TURAK’ın bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubunu TURAK’a göndermesi için son tarih.

30 Temmuz 2019: Kurum akreditasyon talepleri kesinleşen programlarının her biri için TURAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir öz değerlendirme raporu hazırlayıp, her programa ilişkin öz değerlendirme raporunun ve eklerinin bir adet basılı kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını TURAK’a göndermesi için son tarih.

31 Ağustos 2019:  TURAK, öz değerlendirme raporlarının format uygunluğunu ve uygun olmayanlar için belirlenen hususların giderilmesini ilgili kuruma bildirilmesi için son tarih.

15 Eylül 2019: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından TURAK’a ulaştırılması için son tarih.

Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

 

Değerlendirme Türü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel Değerlendirme (1)

15.000 TL + KDV

11.500 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme (2)

11.000 TL + KDV

11.000 TL + KDV

Raporla Ara Değerlendirme (2)

9.000 TL + KDV

9.000 TL + KDV

Ziyaretle Kanıt Göster (3)

11.500 TL + KDV

11.500 TL + KDV

Raporla Kanıt Göster(3)

8.500 TL + KDV

8.500 TL + KDV

Not: Türkiye dışından yapılan müracaatlarda akreditasyon bedelleri KKTC için %30, diğer ülkeler için %50 oranında yüksek tarife ile uygulanır. 

Dikkat: 2018 - 2019 döneminde değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerini başvurularının kabulünden sonra TURAK tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak TURAK Ölçütleri

-          Genel ve Ara Değerlendirmesi yapılacak önlisans programlarının değerlendirmesinde TURAK Önlisans Programları Değerlendirme Ölçütleri kullanılacaktır.

-          Genel Değerlendirmesi yapılacak lisans programlarının değerlendirmesinde TURAK  Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

ANKARA
Adres : Eti Mah. Strazburg Cad. No:40/20 Sıhhıye - Çankaya / Ankara
Telefon : 0312 926 26 20
E-Posta : bilgi@turak.org
Kurumsal Web Sitesi