03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
Program Değerlendiricisi RaporuHoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ RAPORU[*]

 

ÖN BİLGİLER

 

Değerlendirilen her bir program için bir Program Değerlendiricisi Raporu hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan raporun bütününün elektronik bir kopyası, program değerlendiricisi tarafından doldurularak kurum ziyaretini izleyen hafta içinde takım başkanına gönderilmelidir.

Genel değerlendirme ziyaretlerinde, rapordaki tüm formlar doldurulmalıdır.

Ara değerlendirme ziyaretlerinde ise raporun yalnızca önceki değerlendirmede belirtilen yetersizliklerle ilgili bölümlerinin doldurulması yeterlidir.

Öğretim Planı Analizi ve Not Belgesi (Transkript) Analizi formlarıyla Program Değerlendirici Çizelgesi’nin “Bir Önceki Değerlendirme” ve “Ön Tahmin” sütunları program değerlendiricisi tarafından kurum ziyaretinden önce doldurulmalı ve birer kopyaları ilk takım toplantısında takım başkanına teslim edilmelidir.

Program Değerlendirici Çizelgesi’nin “Hazırlık Günü”, “1. Gün” ve “Çıkış Bildirimi” sütunlarında program değerlendiricisi tarafından kurum ziyareti sırasında gerekli görülen değişiklikler yapıldıktan sonra, çizelgenin birer kopyası, sırası ile Hazırlık Günü gecesi takım toplantısı bitiminde, 1. Gün gecesi takım toplantısı bitiminde ve 2. Gün bölüm başkanı bilgilendirme toplantısından sonra başlayacak takım toplantısı başında takım başkanına teslim edilmelidir.

Her program değerlendiricisi raporu, takım başkanı tarafından hazırlanarak TURAK a gönderilen takım başkanı ziyaret raporunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Köşeli parantez içerisindeki veriler köşeli parantez kaldırılarak doldurulmalıdır.

Tablolara yeteri kadar satır eklenebilir.

 

Program Değerlendirici Çizelgesi, Program Değerlendirme Formu, Akreditasyon Kararı Önerisi ve Program Çıkış Bildirimi özellikle önem taşımaktadır. Takım başkanı, bu formları temel alarak değerlendirilen tüm programlardaki ortak güçlü yönleri, yetersizlikleri ve gözlemleri de içeren kurum raporu taslağını hazırlamakla sorumludur. Program Değerlendirme Formu’nun bir kopyası ziyaret edilen kurumda bırakılır. Bu formlardaki açıklamalara özen gösterilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURAK

PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ RAPORU

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

Ziyaret Tarihleri

[gg-gg.aa.yyyy]

 

Değerlendirici

 

E-posta

 

Adres

 

Tel

İş

Ev

GSM

 

 

 

 

Eş Değerlendirici

 

E-posta

 

Adres

 

Tel

İş

Ev

GSM

 

 

 

Değerlendirme, TURAK Genel Ölçütleri ne ve aşağıdaki Programa Özgü Ölçütler e göre yürütülmüştür.

 

 

 

 

1

İngilizce dilinde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

2

İkinci bir yabancı dilde (İngilizce dışında) en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

3

Yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

4

Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma  ve proje hazırlama becerisi kazanır.

5

 Sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanır.

6

Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.

7

Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

8

Ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.

9

Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir.

10

Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle iletişim kurar.

 

 

#

PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER

ADI-SOYADI

GÖREVİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURAK

ÖĞRETİM PLANI ANALİZİ1

Öğretim Planı Analizi ve Not Belgesi (Transkript) Analizi formlarıyla Program Değerlendirici Çizelgesi’nin “Bir Önceki Değerlendirme” ve “Ön Tahmin” sütunları program değerlendiricisi tarafından kurum ziyaretinden önce doldurulmalı ve birer kopyaları ilk takım toplantısında takım başkanına teslim edilmelidir.

 

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

 

TURAK

Öğretim Planı

Kategorileri

Kredi ve AKTS Kredisi

Değerlendirme Ölçütleri

Özdeğerlendirme

Tablo 4-1

Değerlendirici Görüşü

İlgili bilim alanına uygun temel öğretim

En az 60 AKTS

 

 

İlgili bilim alanına uygun öğretim

En az 90 AKTS

 

 

Program amaçları doğrultusunda programın içeriğini bütünleyen en az  %25 oranında seçimli ders

En az 60 AKTS

 

 

Diğer

 

 

 

 

Aşağıdaki alanların her birinde Öğretim Planı gereksinimleri sağlanmış mıdır?

EVET

HAYIR1

Öğretim Planı kapsamlı bir tasarım/proje/bitirme tezi/sunu/uygulama/staj deneyimiyle tamamlanmaktadır.

 

 

Bu kapsamlı tasarım/proje/bitirme tezi/sunu/uygulama/staj deneyimi önceki derslerde kazanılan bilgi ve becerilere dayanmaktadır.

 

 

Bu kapsamlı tasarım/proje/bitirme tezi/sunu/uygulama/staj deneyimi, programın standartlarını veya ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık ve güvenlik, sosyal ve politik boyutların çoğuyla ilgili gerçekçi kısıtları göz önüne almaktadır.

 

 

Uygulanan "Programa Özgü Ölçütlerdeki zorunluluklar sağlanmaktadır.

 

 

1Eğer yukarıdaki kategorilerden herhangi birinde “hayır” işaretlendiyse, söz konusu yetersizliği lütfen “Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Açıklanması” formunda açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURAK

NOT BELGESİ ANALİZİ

 

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

 

TURAK

Öğretim Planı

Kategorileri

AKTS Kredisi

TURAK

Değerlendirme Ölçütleri

Örneklenen öğrencilerce kazanılan krediler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

İlgili bilim alanına uygun temel öğretim

En az 60 AKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili bilim alanına uygun öğretim

En az 90 AKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program amaçları doğrultusunda programın içeriğini bütünleyen en az  %25 oranında seçmeli ders

En az 60 AKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O P L A M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Programa Özgü Ölçütler" gereksinimlerini lütfen aşağıda listeleyiniz.

Her bir öğrenci ilgili satırdaki gereksinimi sağlıyorsa (Ö), sağlamıyorsa (´) işaretleyiniz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURAK

ÖNERİLEN AKREDİTASYON KARARI

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

 

SGD         Sonraki Genel Değerlendirme: Bu karar, programın uygulanan ölçütlere tam uyduğunu gösterir. Bu karar, yalnızca genel bir değerlendirmeden sonra alınabilir ve süresi genellikle beş (5) yıldır.

AR            Ara Rapor: Bu karar, programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmemektedir. Ancak, kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi gerekmektedir. Bu karar, ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki (2) yıldır.

AZ            Ara Ziyaret: Bu karar, programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmektedir. Ziyaret öncesinde, kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi de gerekmektedir. Bu karar, ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki (2) yıldır.

RU            Raporla Uzatma: Bu karar, bir önceki AR kararında belirtilen zayıflıkları gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar, yalnızca AR değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır.

ZU            Ziyaretle Uzatma: Bu karar, bir önceki AZ kararında belirtilen zayıflıkları gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar, yalnızca AZ değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar, akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır.

KG            Kanıt Göster: Bu karar, akreditasyonu olan bir programın genel değerlendirmesinde eksiklikler saptandığını ya da bir programın ara değerlendirmesinde bir önceki değerlendirmede saptanan zayıflıkların hâlâ sürmekte olduğunu gösterir. Eksiklikleri ya da sürmekte olan zayıflıkları gidermek üzere kurum tarafından alınan önlemlerin değerlendirilmesi için bir kurum ziyareti gerekmektedir. Bu karar, bir genel değerlendirmede ya da AR ya da AZ değerlendirmesinde alınabilir ve süresi genellikle bir (1) yıldır.

KU            Kanıt Göster ile Uzatma: Bu karar, bir önceki KG kararında belirtilen yetersizlikleri gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar, yalnızca KG değerlendirmesinden sonra alınabilir. Bu karar, akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi iki (2) yıl ile dört (4) yıl arasındadır.

AV            Akreditasyon Vermeme: Bu karar, akreditasyonu bulunmayan yeni bir programın değerlendirilmesinden sonra ya da bir programın KG değerlendirmesinden sonra alınabilir. Bu karar, ilk kez değerlendirilen bir programın genel değerlendirmesinde ölçütleri sağlamayan eksiklikleri olduğunu gösterir. KG değerlendirmesinden sonra verilmesi durumunda, bu karar, akreditasyonu olan bir programın genel değerlendirmesinde saptanan eksikliklerinin ya da ara değerlendirmesinde sürmekte olduğu saptanan zayıflıklarının KG süresinden sonra da hala devam etmekte olduğunu gösterir.

İlk kez değerlendirilen programların kararının başlangıç yılını belirtiniz.        

 

 

 TURAK

PROGRAM AKREDİTASYON KARARLARI

KISA FORMU

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

Adı

Ziyaret Sonu

Önerisi

+60 Gün

Önerisi

 TURAK

Kararı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

 

Program değerlendiricileri değerlendirdikleri programla ilgili akreditasyon önerisini "Ziyaret Sonu Önerisi" sütununa işleyeceklerdir.

Takım Başkanları "Ziyaret Sonu Önerisi" ve "+60 Gün Önerisi" sütunlarını değerlendirilen tüm programlar için tek bir form üzerinde dolduracaklar ve bu formu "Taslak Rapor" ile birlikte TURAK Başkanlığı na ileteceklerdir.

"TURAK Kararı" sütunu TURAK Başkanlığı nca hazırlanacak TURAK kararları için kullanılacaktır.

 


TURAK

PROGRAM DEĞERLENDİRİCİ ÇİZELGESİ

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

Değerlendirici

 

Eş Değerlendirici

 

Takım Başkanı

 

Ziyaret Tarihleri

[gg-gg.aa.yyyy]

Takım Eş Başkanı

 

 

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık  için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiç bir yetersizlik ya da gözlem yoksa (ü)  kullanınız.

Bir Önceki

Değerlendirme

Ön Tahmin

Hazırlık Günü

1. Gün

Çıkış Bildirimi

1. ÖĞRENCİLER

 

1.Öğrenci kabulleri, izleme ve değerlendirme yöntemleri var ve uygulanmakta

 

 

 

 

 

2.Yatay ve dikey geçişler, çift anadal, yan dal, ders sayma yöntemleri var ve uygulanmakta

 

 

 

 

3.Öğrenci değişimi yöntemleri var ve uygulanmakta

 

 

 

 

4.Danışmanlık ve izleme yöntemleri var ve uygulanmakta

 

 

 

 

5.Başarı ölçülmesi ve değerlendirmesi yöntemleri var ve uygulanmakta

 

 

 

 

6.Mezuniyet koşullarının kontrolü yöntemleri var ve uygulanmakta

 

 

 

 

2. PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

 

1.Kurum öz görevleriyle uyumlu

 

 

 

 

 

2.Paydaşların gereksinimleri temel alarak belirlenmiş

 

 

 

 

3.Yayınlanmış

 

 

 

 

4.Paydaşların gereksinimleri temel alarak güncellenmekte

 

 

 

 

5.Program Öğretim amaçlarına ulaşıldığını dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir yöntem tanımlanmış ve işletilmekte

 

 

 

 

6.Program Öğretim amaçlarına ulaşıldığı kanıtlanmış

 

 

 

 

3. PROGRAM ÇIKTILARI

 

1.Program çıktılarını belirleme yöntemi var

 

 

 

 

 

2.TUADER-TURAK çıktılarını kapsıyor

 

 

 

 

3.Program Öğretim amaçlarını destekliyor

 

 

 

 

4.Program çıktılarına ulaşıldığını dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir yöntem tanımlanmış ve işletilmekte

 

 

 

 

Aşağıdaki TURAK çıktılarına ulaşıldığı kanıtlanmış

 

1.İngilizce dilinde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

 

 

 

 

 

2.İkinci bir yabancı dilde (İngilizce dışında) en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

 

 

 

 

3.Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

 

 

 

 

4.Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.

 

 

 

 

5.Sahip olduğu bilgiyi bilinen ve yeni sorunların çözümünde kullanır.

 

 

 

 

6.Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.

 

 

 

 

7.Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

 

 

 

 

8. Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.

 

 

 

 

9.Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir.

 

 

 

 

10. Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.

 

 

 

 

 

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

Değerlendirici

 

Eş Değerlendirici

 

Takım Başkanı

 

Ziyaret Tarihleri

[gg-gg.aa.yyyy]

Takım Eş Başkanı

 

 

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiç bir yetersizlik ya da gözlem yoksa (ü)  kullanınız.

Bir Önceki

Değerlendirme

Ön Tahmin

Hazırlık Günü

1. Gün

Çıkış Bildirimi

4. ÖĞRETİM PLANI

 

1.Program Öğretim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen öğretim planı var ve içeriği uygun

 

 

 

 

 

2.İstenen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılmasını garanti eden bir öğretim yöntemi var ve uygulanmakta

 

 

 

 

3.Öğretim planını garanti altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak bir yönetim sistemi var ve uygulanmakta

 

 

 

 

4.Önceki derslerde edinilen bilgi ve becerileri kullanmakta, İlgili alan yeterliliklerini içermekte

 

 

 

 

5.Programa uygunsa bir yıl süreli temel bilim ve/veya matematik var

 

 

 

 

5. ÖĞRETİM KADROSU

 

1.Öğretim kadrosu sayıca yeterli

 

 

 

 

 

2.Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip

 

 

 

 

3.Atama ve yükseltme yöntemleri var ve uygulanmakta

 

 

 

 

6. YÖNETİM YAPISI

 

1.Rektörlük, yükseköğretim turizm birimi, bölüm ve diğer alt birimler düzeyindeki karar alma süreçleri programın gelişimini desteklemekte

 

 

 

 

 

2.Süreçler program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve öğretim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmiş

 

 

 

 

7. ALTYAPI

 

1.Sınıflar, laboratuarlar ve gerekli donanım, öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli

 

 

 

 

 

2.Öğrencilerin, alan dışı sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini canlı tutan uygun altyapı var

 

 

 

 

3.Kütüphane olanakları öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeyde

 

 

 

 

4.Güvenlik önlemleri ve engelliler için altyapı düzenlemeleri var

 

 

 

 

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR

 

1.Kurumsal destek ve liderlik ile bütçe süreci, programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde

 

 

 

 

 

2.Kaynaklar nitelikli bir öğretim kadrosunu çekme, tutma ve mesleki gelişimini sürdürme açısından yeterli

 

 

 

 

3.Kaynaklar, altyapı ve teçhizatı temin etmek, bakım yapmak ve işletmek için yeterli

 

 

 

 

4.Teknik ve idari personel sayıca ve nitelik olarak yeterli

 

 

 

 

9. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

 

1.Kurulmuş bir ölçme ve değerlendirme sisteminden elde edilen sonuçlar programın sürekli iyileştirilmesi için kullanılmakta

 

 

 

 

 

2.İyileştirme çalışmaları gelişmeye açık alanlarda sistematik olarak elde edilmiş somut verilere dayanmakta

 

 

 

 

10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

 

1.Programa özgü ölçütlerin sağlandığı kanıtlanmış

 

 

 

 

 

TURAK

PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU

 

Değerlendirme sürecinin kurum ziyaretinden sonraki gelişiminin özeti

 

Bir sonraki sayfadaki Program Değerlendirme Formu (PDF), kurumu ziyaret eden değerlendirme takımının TURAK tarafından değerlendirilen her program hakkındaki ilk değerlendirmesini özetlemektedir.

PDF’nin iki bölümü vardır. İlk bölümde, değerlendirme takımınca 10 değerlendirme ölçütünde sağlanmadığı düşünülen noktalardaki yetersizlikler özetlenir. Bu yetersizlikler, eksiklik (E), zayıflık (Z) ve kaygı (K) olarak gösterilir. Bu bulguların tanımları PDF’nin ilk sayfasının altında verilmiştir. PDF’nin ikinci sayfasında ise, programların değerlendirilmesi ve kurum ziyareti sırasında saptanan yetersizliklerin ve gözlemlerin ayrıntılı açıklamaları verilir.

Değerlendirme takımının kurumu ziyaretinin hemen arkasından son süreç evresi başlar. Son süreç, program değerlendirme işleminin önemli bir kısmıdır ve aşağıdaki aşamalardan meydana gelir.

 • Programların 30 günlük Yanıtı: Değerlendirilen programlar için kuruma verilen çıkış bildiriminde maddi hata varsa, programları değerlendirilen kurum bu hataların düzeltilmesi amacıyla ziyareti izleyen 30 gün içinde takım başkanına yanıt verebilir. Bu yanıtta, yalnızca maddi hatalara ilişkin düzeltmeler göz önüne alınmalı ve yanıt elektronik ortamda verilmelidir. Eğer herhangi bir maddi hata düzeltmesi gerekmiyorsa, kurumca 30 günlük yanıtın verilmeyeceği kurum tarafından takım başkanına bildirilmelidir.
 • Taslak Rapor: Her kurum ziyareti sonrasında, ziyaret takımları tarafından birincil bulguları ve akreditasyon önerilerini içeren bir taslak değerlendirme raporu hazırlanır ve 60 gün içinde TURAK Başkanlığı’na yazılı olarak teslim edilir. Bu taslağın değerlendirilen her program için ilgili program değerlendiricisinin değerlendirmelerini içeren ayrı birer bölüm içermesi beklenir. Ziyaret edilen kurum tarafından çıkış bildirimine 30 günlük yanıt verilmesi durumunda; taslak raporlar üzerindeki düzeltmeler, kurum ziyareti sırasında toplanan ya da değerlendirme işlemlerinin başında kurum tarafından sağlanan bilgilerdeki hataları giderecek şekilde ilgili program değerlendiricilerinin görüş ve önerileri de alınarak takım başkanı tarafından yapılır.
 • Kesin Rapor: TURAK Başkanlığı’na yazılı olarak teslim edilen taslak raporlar, tutarlılık ve yazım kontrolleri yapıldıktan sonra TURAK üyelerinin görüşüne sunulur. TURAK‘tan onaylanan raporlar, kurumlara gönderilecek kesin raporlardır.


 TURAK

PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU

YETERSİZLİKLERİN ÖZETİ

(ÇIKIŞ TOPLANTISINDA BİR KOPYASINI KURUMA VERİNİZ)

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

Değerlendirici

 

Eş Değerlendirici

 

Takım Başkanı

 

Ziyaret Tarihleri

 

Takım Eş Başkanı

 

 

PROGRAM ÖLÇÜTLERİ

İlgili satırda,

Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K" kullanınız.1

Bir ölçütle ilgili olarak programın hiç bir yetersizliği bulunmuyorsa ilgili satıra  (ü)  işareti koyunuz.

Bir Önceki Değerlendirme

Çıkış Bildirimi

+60 Gün Sonucu

Tutarlılık Sonucu

TURAK Kararı

1. ÖĞRENCİLER

 

 

 

 

 

2. PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

 

 

 

 

 

3. PROGRAM ÇIKTILARI

 

 

 

 

 

4. ÖĞRETİM PLANI

 

 

 

 

 

5. ÖĞRETİM KADROSU

 

 

 

 

 

6. YÖNETİM YAPISI

 

 

 

 

 

7. ALTYAPI

 

 

 

 

 

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

9. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

 

 

 

 

 

10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

 

 

 

 

 

 

1Eksiklik: Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Dolayısıyla, program ölçütle uyum içinde değildir. Bu ölçütün sağlanması için kurumca acil önlemler alınması gereklidir.

Zayıflık: Bir ölçütün kısmen sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla, ölçütün daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir.

Kaygı: Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Dolayısıyla, ölçütün sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim yapılmasında yarar vardır.


 TURAK

PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU

YETERSİZLİKLERİN VE GÖZLEMLERİN AÇIKLANMASI

(ÇIKIŞ TOPLANTISINDA BİR KOPYASINI KURUMA VERİNİZ)

 

Kurum

[Üniversite, Yükseköğretim turizm birimi]

Program

[Program Adı]

Değerlendirici

 

Eş Değerlendirici

 

Takım Başkanı

 

Ziyaret Tarihleri

 

Takım Eş Başkanı

 

 

Aşağıda, program ile ilgili yetersizlikler ve gözlemler hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

(Bir ölçütle ilgili herhangi bir yetersizlik ve gözlem yoksa, bu durumu belirtiniz)

PROGRAM ÖLÇÜTLERİ

YETERSİZLİKLER VE GÖZLEMLER

1. ÖĞRENCİLER

 

2. PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

 

3. PROGRAM ÇIKTILARI

 

4. ÖĞRETİM PLANI

 

5. ÖĞRETİM KADROSU

 

6. YÖNETİM YAPISI

 

7. ALTYAPI

 

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR

 

9. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

 

10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

 

 

Kuruma Önemli Notlar:

1. Bu formdaki metinlerin, bu aşamada, kurumunuz dışında kullanılmamasını, kurum içinde ise (üniversite üst yönetimi dışında) her metnin yalnızca ilgili programları yürüten bölüm ile sınırlı kalarak kullanılmasını beklenmektedir.

2. Bu formdaki metinlerde maddi hatalar varsa ve/veya kısa süre içinde bazı iyileştirmeler acilen devreye alınıp uygulanmaya başlanmışsa, bu hataların düzeltilmesi ve/veya devreye alınan iyileştirmelerin kanıtlarını sunmak amacıyla çıkış görüşmesinin tarihini izleyen 30 gün içinde yükseköğretim turizm birimi dekanlığı/müdürlüğü tarafından takım başkanına elektronik ortamda yanıt verebilir.

 • · Kurum tarafından verilecek 30-gün yanıtının birincil amacı, çıkış bildiriminde sunulan takım değerlendirmesinin dayandırıldığı bilgi ve izlenimlerdeki “maddi hataları” düzeltmektir.
 • · Ancak, kurum 30-gün yanıtında değerlendirme takımı raporunun hazırlığında göz önünde bulundurulmak üzere ek bilgi de sunabilir.
 • · Çıkış bildirimlerine kurumlardan yanıt verildiği durumlarda, TURAK her ne kadar esnek bir yaklaşım içinde olacaksa da, genellikle akreditasyon kararlarını değerlendirilen programların ziyaret sırasındaki durumuna dayandıracaktır.
 • · Ancak, ziyaret sırasında saptanan yetersizlikler, gerekli düzeltme veya değişikliklerin ziyaret sonrası 30-gün içinde kararlaştırılmış ve uygulanmaya başlanmış olmaları ve yetkili yöneticiler tarafından imzalanmış resmi belgeler ile kanıtlanmış olması durumunda düzeltilmiş sayılırlar.
 • · Bir sorunu düzeltmeye yönelik bazı girişimlerde bulunulmuş ve bazı önlemler alınmaya başlanmış olmasına rağmen, bu önlemlerin etkilerinin tam olarak sonuç vermeye başlamadığı durumlarda veya yalnızca bazı iyi niyet işaretlerinin görüldüğü durumlarda, düzeltici önlemlerin (örneğin: yeni bir öğretim üyesinin işe alınması işlemlerinin başlatılması, yeni bir ders etkinliğinin eklenmesi, ek mali kaynak veya teçhizat planlanması) etkileri TURAK tarafından bir sonraki planlanmış ara ziyaret veya ara rapor değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.
 • · "30-gün yanıtı" olarak anılan bu yanıtın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.
 • Değerlendirilen her program için ayrı bir yanıt dosyası hazırlanması gerekmektedir.
 • Değerlendirilen program için verilen her yanıt ile ilgili ölçüt ve bu ölçütle ilgili bu formda verilmiş olan değerlendirme metni o yanıtın başlığı olarak kullanılmalıdır.
 • Talep edilen maddi hata ile ilgili gerekçelere ve/veya devreye alınan iyileştirmeler ile ilgili somut kanıtlara 30-gün yanıtının metninde ya da ekinde mutlaka yer verilmelidir.
 • 30-gün yanıtlarının gereksiz ayrıntılar içermemesi ve olabildiğince kısa tutulması sağlanmalıdır.
 • Daha önce gönderilen bilgi ve belgeler 30 gün yanıtında tekrarlanmamalıdır.
 • 30-gün yanıtında bu formda verilmiş olan değerlendirmelerden sadece maddi hata düzeltmesi talep edilenler ve/veya iyileştirme yapılanlar yer almalıdır; dolayısıyla bu
 • Formda verilmiş olan değerlendirmelerin hepsine ayrı ayrı yer verilmesi gerekmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUADER TURAK

KURUM İÇİN ÇIKIŞ BİLDİRİMİ

(ÇIKIŞ TOPLANTISINDA OKUNMALIDIR – KURUMA KOPYASI VERİLMEZ)

Çıkış Görüşmesi Program Bildirimi’nde, önce ilgili program için belirlenen güçlü yönler vurgulanmalıdır.

Daha sonra programda her bir ölçüt için belirlenen eksiklik, zayıflık, kaygı ve gözlem değerlendirmeleri ölçüt numarası sırasında, kısa gerekçelerini vererek, konuşma dilinde yazılmış metinden okunmalıdır.

Özellikle eksiklik, zayıflık ve kaygıların anlatımında, mümkün olduğunca TUADER TURAK Değerlendirme Ölçütleri’ndeki dil kullanılmalıdır.

 

PROGRAM ÇIKIŞ BİLDİRİMİ

 [*] Bu raporun hazırlanmasında FEDEK mevzuatı dikkate alınmıştır.